Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1025.02 PLN +0.36
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1111.01 PLN +0.44
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus 100.98 PLN 0.00
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 156.28 PLN -0.18
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 121.57 PLN +0.02
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 106.68 PLN -0.01
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny 1442.39 PLN +1.30
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny 1082.57 PLN -0.50
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1413.94 PLN +0.08
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 273.93 PLN -1.79
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 195712.00 PLN +0.67
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 225.94 PLN +0.50
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnych Spółek 113.58 PLN -0.29
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 91.88 PLN -0.07
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 72.57 PLN +0.01
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 110.30 PLN -0.01
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 104.95 PLN -0.01
Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) 26.32 EUR +1.15
Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) 18.65 USD +0.81
Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) 25.42 EUR +1.15