mWIG40 23.06.17 (17:15)
Wartość 4888,14
Zmiana [%] 0,39
Obrót [mln PLN] 70,33
Ost. zakmnięcie 4869,35
Otwarcie 4880,77
Dzienne min. 4869,35
Dzienne max. 4898,91
Wzrosło 24 spółek
Spadło 13 spółek
Bez zmian 3 spółek
Min. 52 tyg. 3285,27
Max. 52 tyg. 4929,32

notowania wig20
dane dostarcza: