sWIG80 23.06.17 (17:15)
Wartość 15982,99
Zmiana [%] -0,04
Obrót [mln PLN] 31,67
Ost. zakmnięcie 15989,40
Otwarcie 15968,69
Dzienne min. 15947,01
Dzienne max. 15989,40
Wzrosło 27 spółek
Spadło 37 spółek
Bez zmian 16 spółek
Min. 52 tyg. 12808,74
Max. 52 tyg. 16536,65

notowania wig20
dane dostarcza: