WIG 23.06.17 (17:15)
Wartość 60982,19
Zmiana [%] -0,01
Obrót [mln PLN] 791,17
Ost. zakmnięcie 60987,33
Otwarcie 61006,11
Dzienne min. 60928,93
Dzienne max. 61192,48
Wzrosło 136 spółek
Spadło 148 spółek
Bez zmian 119 spółek
Min. 52 tyg. 43549,58
Max. 52 tyg. 62336,39

notowania wig20
dane dostarcza: