WIG20 23.06.17
Wartość 2308,16
Zmiana [%] -
Obrót [mln PLN] 677,91
Ost. zakmnięcie -
Otwarcie 2305,70
Dzienne min. 2302,88
Dzienne max. 2317,13
Wzrosło 10 spółek
Spadło 9 spółek
Bez zmian 1 spółek
Min. 52 tyg. 1689,92
Max. 52 tyg. 2413,53

notowania wig20
dane dostarcza: