WIG30 23.06.17 (17:15)
Wartość 2661,88
Zmiana [%] -0,07
Obrót [mln PLN] 701,58
Ost. zakmnięcie 2663,63
Otwarcie 2663,95
Dzienne min. 2659,14
Dzienne max. 2673,35
Wzrosło 16 spółek
Spadło 13 spółek
Bez zmian 1 spółek
Min. 52 tyg. 1892,75
Max. 52 tyg. 2754,02

notowania wig20
dane dostarcza: