Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1018.59 PLN +0.25
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1143.76 PLN +0.39
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus 101.14 PLN +0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 149.87 PLN -0.50
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 123.89 PLN +0.02
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 105.07 PLN -0.10
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1401.34 PLN +2.76
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny 1016.96 PLN +1.41
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1447.51 PLN +0.10
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 268.23 PLN +0.43
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 203202.00 PLN +0.28
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 227.75 PLN -1.05
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2.94 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 84.01 PLN +0.08
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 71.69 PLN +0.14
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 110.11 PLN +0.17
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 106.54 PLN +0.02
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 109.73 PLN -0.18
Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) 26.32 EUR +1.15
Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) 18.65 USD +0.81