Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 199.61 PLN +3.48
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931.50 PLN -2.74
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150.98 PLN +0.33
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Oszczędnościowy Plus 102.50 PLN -0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 133.20 PLN -0.42
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 126.42 PLN +0.02
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 102.86 PLN +0.07
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1271.40 PLN -0.94
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 904.85 PLN -1.39
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1494.19 PLN +0.14
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267.15 PLN -0.40
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894.00 PLN +1.32
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228.58 PLN +0.12
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 103.48 PLN +0.05
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 95.02 PLN 0.00
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 96.09 PLN +0.09
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój 237592.00 PLN -0.17
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3.07 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 69.40 PLN -0.32
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 68.07 PLN -0.16
Wersja Standard

MONEY.PL NA SKRÓTY

MONEY.PL JEST CZĘŚCIĄ GRUPY WIRTUALNA POLSKA