Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931.50 PLN -2.74
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150.98 PLN +0.33
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus 101.53 PLN +0.03
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 128.23 PLN -0.47
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 124.78 PLN +0.08
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 100.83 PLN -0.18
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1231.01 PLN +0.38
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 934.84 PLN +0.29
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1461.72 PLN +0.09
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267.15 PLN -0.40
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894.00 PLN +1.32
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228.58 PLN +0.12
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 102.93 PLN +0.01
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 90.89 PLN -0.68
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 93.07 PLN -0.46
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2.99 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 68.59 PLN -0.58
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 68.75 PLN -0.38
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 108.46 PLN -0.01
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 107.11 PLN -0.01