Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1013.04 PLN -0.18
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1135.46 PLN +0.35
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus 101.05 PLN -0.02
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 149.53 PLN +0.48
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 123.15 PLN -0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 105.00 PLN +0.04
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1349.41 PLN -3.24
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny 1010.09 PLN -0.16
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1437.44 PLN +0.04
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 274.78 PLN -0.24
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 202336.00 PLN +0.43
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 229.96 PLN +0.51
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 82.39 PLN -0.04
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 72.06 PLN +0.10
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 110.49 PLN -0.11
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 106.01 PLN -0.03
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 108.98 PLN +0.57
Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) 26.32 EUR +1.15
Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) 18.65 USD +0.81
Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) 25.42 EUR +1.15