Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1023.08 PLN -0.10
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1119.29 PLN +0.36
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus 100.54 PLN -0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 155.32 PLN -0.71
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 122.13 PLN -0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 105.55 PLN -0.14
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1429.62 PLN -0.18
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny 1039.99 PLN -0.35
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1422.74 PLN +0.06
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 276.64 PLN +0.18
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 197519.00 PLN +0.38
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 226.84 PLN -0.06
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 88.95 PLN -0.60
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 71.74 PLN -0.51
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 110.20 PLN -0.05
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 105.15 PLN -0.04
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 112.30 PLN -0.67
Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) 26.32 EUR +1.15
Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) 18.65 USD +0.81
Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) 25.42 EUR +1.15