Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931.50 PLN -2.74
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150.98 PLN +0.33
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus 101.87 PLN 0.00
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 127.05 PLN -1.21
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 125.34 PLN +0.03
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 99.93 PLN -0.40
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1207.77 PLN +2.82
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 836.42 PLN +0.68
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1470.07 PLN +0.07
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267.15 PLN -0.40
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894.00 PLN +1.32
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228.58 PLN +0.12
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 103.08 PLN 0.00
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 93.75 PLN -0.36
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 95.43 PLN -0.03
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3.01 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 60.92 PLN -0.54
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 64.44 PLN -1.20
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 106.40 PLN -0.08
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 106.99 PLN -0.03