Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Acer Aggressive Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 173.60 PLN -5.73
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931.50 PLN -2.74
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150.98 PLN +0.33
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Oszczędnościowy Plus 102.17 PLN -0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 130.87 PLN -0.11
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 125.51 PLN 0.00
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 101.32 PLN -0.10
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1215.30 PLN +0.98
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 845.59 PLN +1.27
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1481.87 PLN +0.07
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267.15 PLN -0.40
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894.00 PLN +1.32
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228.58 PLN +0.12
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 103.39 PLN -0.02
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 96.62 PLN +0.32
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 97.37 PLN +0.37
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3.04 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 64.86 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 65.54 PLN +0.09
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 106.32 PLN -0.04
Wersja Standard

MONEY.PL NA SKRÓTY

MONEY.PL JEST CZĘŚCIĄ GRUPY WIRTUALNA POLSKA