Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931.50 PLN -2.74
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150.98 PLN +0.33
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus 101.34 PLN -0.02
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 136.93 PLN -0.53
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 124.40 PLN -0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 102.67 PLN -0.13
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1290.51 PLN -2.81
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 970.13 PLN -1.58
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1457.04 PLN -0.02
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267.15 PLN -0.40
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894.00 PLN +1.32
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228.58 PLN +0.12
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 102.67 PLN -0.01
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 95.32 PLN -0.57
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 96.06 PLN -0.41
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2.97 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 78.07 PLN -0.62
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 70.53 PLN -0.44
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 108.63 PLN -0.15
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 106.77 PLN -0.03