Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 931.50 PLN -2.74
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1150.98 PLN +0.33
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Pieniężny Plus 101.66 PLN -0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 133.09 PLN -0.92
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 125.30 PLN +0.01
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 101.77 PLN -0.28
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1276.56 PLN -3.54
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Małych i Średnich Spółek 908.50 PLN -4.20
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1466.22 PLN +0.09
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 267.15 PLN -0.40
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 205894.00 PLN +1.32
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 228.58 PLN +0.12
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego 102.82 PLN -0.02
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Strategii Giełdowych 92.28 PLN -0.93
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Zrównoważony Lokacyjny Plus 94.97 PLN -0.54
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3.00 PLN 0.00
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 66.88 PLN -1.18
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 66.64 PLN -0.88
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 106.29 PLN -0.09
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 106.62 PLN -0.03