Fundusze
Pokaż
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
Notowania
NAZWA WARTOŚĆ WALUTA ZM. [%]
Agio Market Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1020.36 PLN +0.06
Agio Nieruchomości Komercyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1127.46 PLN +0.36
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus 100.69 PLN +0.08
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus 156.78 PLN +0.24
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus 122.68 PLN +0.11
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Stabilny Plus 105.92 PLN +0.10
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych 1472.70 PLN +2.12
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny 1029.84 PLN -0.12
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał 1430.49 PLN +0.03
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 275.19 PLN -0.12
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 199980.00 PLN +0.78
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 227.62 PLN +0.14
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny 88.13 PLN +0.17
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset 73.81 PLN +0.08
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych 110.48 PLN -0.02
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny 105.59 PLN +0.01
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek 113.20 PLN +0.01
Allianz Asia Pacific Equity A Inc EUR (EUR) 26.32 EUR +1.15
Allianz Asia Pacific Equity A Inc USD (USD) 18.65 USD +0.81
Allianz Asia Pacific Equity I Inc EUR (EUR) 25.42 EUR +1.15