mWIG40 14.12.17 (13:49)
Wartość 4733,55
Zmiana [%] -0,69
Obrót [mln PLN] 79,19
Ost. zakmnięcie 4766,29
Otwarcie 4773,95
Dzienne min. 4733,08
Dzienne max. 4775,45
Wzrosło 10 spółek
Spadło 27 spółek
Bez zmian 3 spółek
Min. 52 tyg. 4157,00
Max. 52 tyg. 4988,02

notowania wig20
dane dostarcza: