mWIG40 18.10.17 (14:27)
Wartość 4862,75
Zmiana [%] -0,52
Obrót [mln PLN] 95,13
Ost. zakmnięcie 4888,22
Otwarcie 4892,47
Dzienne min. 4858,27
Dzienne max. 4901,93
Wzrosło 14 spółek
Spadło 22 spółek
Bez zmian 4 spółek
Min. 52 tyg. 3938,24
Max. 52 tyg. 4988,02

notowania wig20
dane dostarcza: