mWIG40 18.08.17 (17:15)
Wartość 4865,55
Zmiana [%] -0,01
Obrót [mln PLN] 63,85
Ost. zakmnięcie 4866,26
Otwarcie 4853,66
Dzienne min. 4850,59
Dzienne max. 4868,41
Wzrosło 17 spółek
Spadło 21 spółek
Bez zmian 2 spółek
Min. 52 tyg. 3833,53
Max. 52 tyg. 4957,25

notowania wig20
dane dostarcza: