mWIG40 17.07.18 (17:15)
Wartość 4191,77
Zmiana [%] -0,59
Obrót [mln PLN] 128,09
Ost. zakmnięcie 4216,63
Otwarcie -
Dzienne min. 4185,55
Dzienne max. 4217,90
Wzrosło 13 spółek
Spadło 24 spółek
Bez zmian 3 spółek
Min. 52 tyg. 4174,53
Max. 52 tyg. 5069,12

notowania wig20
dane dostarcza: