mWIG40 24.09.18 (17:15)
Wartość 4145,13
Zmiana [%] 1,82
Obrót [mln PLN] 128,02
Ost. zakmnięcie 4071,02
Otwarcie -
Dzienne min. 4062,04
Dzienne max. 4153,82
Wzrosło 23 spółek
Spadło 13 spółek
Bez zmian 4 spółek
Min. 52 tyg. 3921,27
Max. 52 tyg. 5069,12

notowania wig20
dane dostarcza: