mWIG40 26.04.18 (17:15)
Wartość 4558,08
Zmiana [%] -0,26
Obrót [mln PLN] 96,05
Ost. zakmnięcie 4569,83
Otwarcie -
Dzienne min. 4558,08
Dzienne max. 4582,42
Wzrosło 14 spółek
Spadło 19 spółek
Bez zmian 7 spółek
Min. 52 tyg. 4531,28
Max. 52 tyg. 5069,12

notowania wig20
dane dostarcza: