mWIG40 16.02.18 (17:15)
Wartość 4829,21
Zmiana [%] 0,18
Obrót [mln PLN] 143,50
Ost. zakmnięcie 4820,49
Otwarcie -
Dzienne min. 4801,22
Dzienne max. 4854,93
Wzrosło 14 spółek
Spadło 20 spółek
Bez zmian 6 spółek
Min. 52 tyg. 4674,72
Max. 52 tyg. 5069,12

notowania wig20
dane dostarcza: