sWIG80 14.12.17 (13:50)
Wartość 14386,60
Zmiana [%] 0,20
Obrót [mln PLN] 18,48
Ost. zakmnięcie 14357,67
Otwarcie 14371,77
Dzienne min. 14357,67
Dzienne max. 14402,17
Wzrosło 32 spółek
Spadło 40 spółek
Bez zmian 8 spółek
Min. 52 tyg. 13743,63
Max. 52 tyg. 16536,65

notowania wig20
dane dostarcza: