sWIG80 26.04.18 (17:15)
Wartość 13953,11
Zmiana [%] -0,77
Obrót [mln PLN] 51,37
Ost. zakmnięcie 14062,09
Otwarcie -
Dzienne min. 13884,84
Dzienne max. 14086,43
Wzrosło 26 spółek
Spadło 37 spółek
Bez zmian 17 spółek
Min. 52 tyg. 13743,63
Max. 52 tyg. 16380,36

notowania wig20
dane dostarcza: