sWIG80 18.10.17 (14:30)
Wartość 14637,50
Zmiana [%] -0,54
Obrót [mln PLN] 31,95
Ost. zakmnięcie 14717,00
Otwarcie 14723,70
Dzienne min. 14621,83
Dzienne max. 14728,56
Wzrosło 16 spółek
Spadło 53 spółek
Bez zmian 11 spółek
Min. 52 tyg. 13874,06
Max. 52 tyg. 16536,65

notowania wig20
dane dostarcza: