sWIG80 18.08.17 (17:15)
Wartość 15366,05
Zmiana [%] -0,05
Obrót [mln PLN] 27,32
Ost. zakmnięcie 15373,42
Otwarcie 15348,84
Dzienne min. 15301,70
Dzienne max. 15373,42
Wzrosło 29 spółek
Spadło 36 spółek
Bez zmian 15 spółek
Min. 52 tyg. 13874,06
Max. 52 tyg. 16536,65

notowania wig20
dane dostarcza: