WIG 14.12.17 (13:52)
Wartość 62642,08
Zmiana [%] 0,15
Obrót [mln PLN] 530,62
Ost. zakmnięcie 62547,97
Otwarcie 62498,81
Dzienne min. 62482,59
Dzienne max. 62945,35
Wzrosło 129 spółek
Spadło 165 spółek
Bez zmian 92 spółek
Min. 52 tyg. 51115,26
Max. 52 tyg. 65733,79

notowania wig20
dane dostarcza: