WIG 18.08.17 (17:15)
Wartość 62053,31
Zmiana [%] 0,17
Obrót [mln PLN] 689,89
Ost. zakmnięcie 61949,40
Otwarcie 61806,35
Dzienne min. 61675,81
Dzienne max. 62053,31
Wzrosło 128 spółek
Spadło 168 spółek
Bez zmian 100 spółek
Min. 52 tyg. 46756,18
Max. 52 tyg. 63351,24

notowania wig20
dane dostarcza: