WIG 18.10.17 (14:27)
Wartość 64809,07
Zmiana [%] -0,07
Obrót [mln PLN] 470,45
Ost. zakmnięcie 64854,15
Otwarcie 64979,14
Dzienne min. 64776,31
Dzienne max. 65097,06
Wzrosło 95 spółek
Spadło 193 spółek
Bez zmian 100 spółek
Min. 52 tyg. 46910,91
Max. 52 tyg. 65733,79

notowania wig20
dane dostarcza: