WIG20 18.08.17
Wartość 2353,18
Zmiana [%] -
Obrót [mln PLN] 551,48
Ost. zakmnięcie -
Otwarcie 2346,80
Dzienne min. 2338,60
Dzienne max. 2359,87
Wzrosło 9 spółek
Spadło 10 spółek
Bez zmian 1 spółek
Min. 52 tyg. 1709,51
Max. 52 tyg. 2425,02

notowania wig20
dane dostarcza: