WIG20 16.02.18 (17:15)
Wartość 2406,96
Zmiana [%] -0,69
Obrót [mln PLN] 526,70
Ost. zakmnięcie 2423,57
Otwarcie -
Dzienne min. 2396,54
Dzienne max. 2448,61
Wzrosło 10 spółek
Spadło 10 spółek
Bez zmian 0 spółek
Min. 52 tyg. 2175,96
Max. 52 tyg. 2630,37

notowania wig20
dane dostarcza: