WIG20 14.12.17
Wartość 2409,46
Zmiana [%] -
Obrót [mln PLN] 418,52
Ost. zakmnięcie -
Otwarcie 2405,42
Dzienne min. 2404,08
Dzienne max. 2432,34
Wzrosło 12 spółek
Spadło 8 spółek
Bez zmian 0 spółek
Min. 52 tyg. 1918,54
Max. 52 tyg. 2551,78

notowania wig20
dane dostarcza: