WIG30 26.04.18 (17:15)
Wartość 2630,17
Zmiana [%] 0,89
Obrót [mln PLN] 554,78
Ost. zakmnięcie 2606,90
Otwarcie -
Dzienne min. 2602,79
Dzienne max. 2632,83
Wzrosło 19 spółek
Spadło 10 spółek
Bez zmian 1 spółek
Min. 52 tyg. 2549,65
Max. 52 tyg. 3017,46

notowania wig20
dane dostarcza: