WIG30 17.07.18 (17:15)
Wartość 2480,27
Zmiana [%] 0,69
Obrót [mln PLN] 653,92
Ost. zakmnięcie 2463,20
Otwarcie -
Dzienne min. 2459,52
Dzienne max. 2482,61
Wzrosło 15 spółek
Spadło 14 spółek
Bez zmian 1 spółek
Min. 52 tyg. 2424,26
Max. 52 tyg. 3017,46

notowania wig20
dane dostarcza: