WIG30 24.09.18 (17:15)
Wartość 2597,70
Zmiana [%] 1,23
Obrót [mln PLN] 725,17
Ost. zakmnięcie 2566,05
Otwarcie -
Dzienne min. 2571,75
Dzienne max. 2601,07
Wzrosło 22 spółek
Spadło 8 spółek
Bez zmian 0 spółek
Min. 52 tyg. 2424,26
Max. 52 tyg. 3017,46

notowania wig20
dane dostarcza: