WIG30 18.08.17 (17:15)
Wartość 2741,42
Zmiana [%] 0,22
Obrót [mln PLN] 583,67
Ost. zakmnięcie 2735,51
Otwarcie 2728,48
Dzienne min. 2721,43
Dzienne max. 2741,42
Wzrosło 15 spółek
Spadło 14 spółek
Bez zmian 1 spółek
Min. 52 tyg. 1976,55
Max. 52 tyg. 2812,08

notowania wig20
dane dostarcza: