WIG30 16.02.18 (17:15)
Wartość 2778,59
Zmiana [%] -0,43
Obrót [mln PLN] 617,62
Ost. zakmnięcie 2790,53
Otwarcie -
Dzienne min. 2765,23
Dzienne max. 2811,09
Wzrosło 14 spółek
Spadło 16 spółek
Bez zmian 0 spółek
Min. 52 tyg. 2516,38
Max. 52 tyg. 3017,46

notowania wig20
dane dostarcza: