WIG30 14.12.17 (13:49)
Wartość 2779,56
Zmiana [%] 0,19
Obrót [mln PLN] 469,20
Ost. zakmnięcie 2774,30
Otwarcie 2772,24
Dzienne min. 2770,15
Dzienne max. 2796,15
Wzrosło 15 spółek
Spadło 15 spółek
Bez zmian 0 spółek
Min. 52 tyg. 2219,01
Max. 52 tyg. 2932,12

notowania wig20
dane dostarcza: